Име и презиме (задолжително)

Година на раѓање

Пол

Адреса

Град

Телефон (задолжително)

Email Адреса (задолжително)

Број на членови на семејство

Работен статус

Дали сакате редовно да ви се доставуваат промотивните каталози?

Начин на достава на промотивни каталози:

Маркет во кој сакате да ја подигнете картичката (задолжително)

СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕПТИЛ КЛУБ КАРТИЧКА (ЗАДОЛЖИТЕЛНО)

Клуб картичката чини 30 денари.

Со пополнување на оваа апликација согласен сум моите лични податоци дадени погоре согласно Законот за лични податоци да се обработуваат со цел стекнување Рептил Клуб Картичка. Сопственикот на личните податоци има право во секое време да ја повлече согласноста за добивање на промотивно пораки, бесплатно, со испраќање на email : info@reptilmarketi.mk или допис на следната адреса : РЕПТИЛ МАРКЕТИ ДООЕЛ Бул. Видое Смилевски Бато бр.1/1-1