Онлајн купување во Македонија

Онлајн купувањето е вид на електронска трговија која му дозволува на корисникот директно купување на услуги или производи користејќи интернет и веб пребарувач. Првите чекори во онлајн купувањето ги направил Мајкл Олдрич. Тој во 1979-та година, со поврзување на домашниот тв приемник со телефонска линија за пренос на информација во реално време, го создал првиот [...]