Домашно приготвена vs готова бебешка храна

Постојано е присутно прашањето дали домашно приготвената или готовата бебешка храна е подобра и дали постои разлика помеѓу нив? Голем број родители се против храната во тегличка, но истовремено многу родители секојдневно ја употребуваат готовата бебешка храна во исхраната на своите деца. Дали навистина готовата бебешка храна го заслужува епитетот “лоша”? Со напредокот на технологијата [...]